2017-2018 ACHA Men’s Division 1 Ranking #7

Rank

School Name

M1 Record

Previous

1

Minot State

10-0-1

1

2

Adrian

10-0-0

2

3

Illinois

3-0-1

6

4

Central Oklahoma

9-1-0

5

5

Colorado

11-2-0

4

6

Lindenwood

10-1-2

3

7

Robert Morris Illinois

7-3-0

7

8

Michigan-Dearborn

6-1-2

8

9

Stony Brook

9-0-1

10

10

Ohio

9-2-1

11

11

Iowa State

7-2-1

12

12

Arizona

7-4-0

15

13

Jamestown

5-6-1

9

14

Liberty

8-4-0

13

15

Midland

3-7-0

17

16

Nevada-Las Vegas

6-4-0

14

17

Davenport

4-5-0

18

18

Alabama

7-1-0

16

19

Missouri State

6-6-2

20

20

Kent State

4-5-1

21

21

Oklahoma

3-10-1

19

22

Syracuse

7-3-1

22

23

Robert Morris Pennsylvania

9-1-0

23

24

Arizona State

4-9-0

NR

25

Oakland

11-1-0

25