2018-2019 ACHA Men’s Division 1 Ranking #16

Rank

School Name

M1 Record

Previous

1

Lindenwood

23-1-0

1

2

Michigan-Dearborn

18-1-1

2

3

Adrian

26-2-0

3

4

Ohio

18-3-6

5

5

Iowa State

16-8-2

4

6

Davenport

22-5-3

7

7

Minot State

17-5-2

9

8

Arizona

22-6-0

6

9

Liberty

21-4-3

8

10

Central Oklahoma

19-9-4

10

11

Nevada-Las Vegas

17-7-2

11

12

Illinois

15-13-5

13

13

Stony Brook

17-8-3

14

14

Missouri State

24-10-4

12

15

Robert Morris Illinois

14-15-5

16

16

Oklahoma

15-11-2

15

17

Jamestown

13-10-1

17

18

Alabama

15-13-0

20

19

Colorado

12-15-3

19

20

Syracuse

14-10-2

18

21

Western Michigan

17-10-1

21

22

Colorado State

9-14-5

22

23

Rhode Island

20-11-3

23

24

Drexel

28-3-2

24

25

Kent State

20-10-1

25